Mobbingle Mücadele

Daha önce Mobbing hakkında aydınlatıcı bir yazı yazmıştık. Bugün de Mobbingle Mücadele  etmek için yalnız olmadığımızı bilmemiz, güçlü bir duruş sergileyebilmemiz için mobbing mağdurlarına gerekli yardım ve desteği sağlayabilmek için kurulmuş bir dernekten bahsedeceğiz. Mobbing ile Mücadele Derneği Ankara merkezli, tüm çalışan ve işverenleri mobbing hakkında bilinçlendirmek ve örgütlü mücadele de birlik sağlamak için kurulmuş bir dernektir.

Mobbing ile Mücadele Derneği;

  • Okulda, sosyal yaşamda ve iş yaşamında meydana gelen her türlü şiddeti, tacizi ve eziyeti  insan haklarının ihlali olarak kabul etmek ve bu ihlallere birer insan hakları sorunu olarak bakmayı,
  • Hiçbir düşüncenin yanında ya da karşısında olmaksızın eylemde bulunmayı,
  • Sosyal yaşamda, okullarda ve iş yaşamında kamu ve özel sektör ayrımı yapmaksızın sosyal şiddet, mobbing (psikolojik şiddet) ve bullying (akran zorbalığı) ile ilgili olarak seminer, panel, sempozyum ve konferanslar vererek psikolojik tacizin (Mobbing/Bullying) anlaşılmasını sağlamayı,
  • Toplumda farkındalık oluşturmayı,
  • Mobbing’le ilgili bir yasal düzenleme yapılması için mücadele etmeyi,
  • Mobbingle mücadele konusunda ilgili taraflarla güç birliği oluşturmayı,
  • Sivil toplum örgütleri ve kurumları harekete geçirmeyi,
  • Psikolojik taciz mağdurlarına destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.mobbing.org.tr/tr/

 

Mobbing hakkındaki önceki yazımıza

Gülşah Satun

Gülşah Satun, Ankara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü öğrencisi. Sıradanlığa, kalıplara, önyargılara ve sorgulamayan akla düşman, varoluşa hayran... Ankara'nın bozkırına "sosyolog olcam ben" deyip gelmiş hatun kişisi. Sosyolog olcam derken düşe kalka gittiği yolda bizimle karşılaştı ve Kadınım Mutluyum deyip bu mutluluğunu diğer kadınlarla da paylaşmak için yol arkadaşımız oldu. Toplumlu, kalıplı, ataerkilli, femisitli bi' şeyler demek isterseniz, aslında herhangi bir şey söylemek isterseniz [email protected]'dan ulaşabilirsiniz.

No Comments Yet

Leave a Reply