Paramı Nasıl Kontrol Ederim?

Giderek pahalılaşan ve zorlaşan hayat koşullarında ayakta kalmak için hepimizin farklı yöntemleri var: Az çok demeden tasarruf etmek, birikim yapmak, taşınabilir-taşınamaz mülke yatırım yapmak, borsa, bankalar… Bazılarımız kendi yöntemleriyle ayakta kalmayı,ilerlemeyi, büyümeyi,  “Paramı Yönetebiliyorum” demeyi başarıyor. Fakat maalesef hepimiz aynı şansa sahip değiliz. Hatta bazılarımız bu konuda bir adım bile atmakta zorlanıyor.. Peki bu büyük bir sorun mu? Bence evet. Tüketim çılgınlığına kapılıp paramızı kontrol edemememiz, sürekli ihtiyacımızdan fazlasına sahip olmaya çalışmamız ve bu isteğimizin altında ezilmemiz büyük bir sorun. Gerçi bu durum başlı başına bir konu fakat bugün üzerinde duracağımız konu bu değil, Paramı Nasıl Kontrol Ederim? olacak.

para kontrol

Bugün asıl konumuz genç kadın arkadaşlarımızın hayatın karşısında daha dik durmaları, sağlam adımlar atabilmeleri için küçük bilgiler vermek. Daha doğrusu bu konuyla ilgili bir proje hakkında bilgilendirmek. Lafı daha fazla uzatmadan, birilerine destek olması umuduyla projeyi tanıtalım.

 

PARAMI YÖNETEBİLİYORUM

Gençlerin, sağlıklı bir finansal gelecek oluşturabilmeleri konusunda bilinçlendirilerek, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını hedefleyen “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de ilk kez finansal bilinç alanında kamu, özel sektör ve sivil toplumu bir araya getirdi. Proje T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği, Visa Europe Türkiye ve üye bankalarının katılımıyla geliştirilerek, 2009 yılının Aralık ayında hayata geçirildi.

Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya geldiği “Paramı Yönetebiliyorum” projesi, Türkiye’de 15-30 yaş arası gençler için, kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlamaktadır.

Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı, genç eğitmenler tarafından toplam 61 ilde, akran eğitimi modeli ile verilen eğitimlerle yaygınlaştırılmaktadır.

Nüfusunun yarısı gençlerden oluşan ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında, özellikle de daha az gelişmiş bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntı yaşandığı görülmektedir.

Gençler nadiren finansal planlama yapmakta ve finansal geleceklerini garanti altına alabilmektedir. Türkiye’de başarılı yatırım yapma, kısa ve uzun vadeli finansal bütçe hazırlama, hatta temel ekonomik ve finansal terminolojiye hakim olma konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Bu sıkıntılar sonucunda ülkemizde uzun soluklu kalkınma sorunları yaşanabilir. Paramı Yönetebiliyorum projesi ile sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulmaktadır.

 

  • Paramı Yönetebiliyorum” projesi ile gençlere paralarını yönetmeyi öğreterek; sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmaları ve böylece sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.
  • Bütçe yapmanın yararlarını, kişisel bütçe / aile bütçesi temel kavramlarını tanıtmak,
  • Tüketim, gelir, tasarruf, birikim, borç gibi temel kavramları tanımlamak,
  • Bankacılık ürünlerini tanıtmak,
  • Gelirleri de dikkate alarak bir ödeme planının nasıl yapılabileceğini anlatmak,
  • Tasarruf ve para biriktirmenin yararları ve birikim planlaması kavramlarını geliştirmek,
  • Borç ödeme planı yapma zorunluluğunu ve nasıl yapılabileceğini anlatmak,
  • Ekonomide tasarrufların işlevini ve finans sektörünün işleyişini tanıtmak,
  • Finans sistemini ve kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yasal düzenlemelere giriş,
  • Kişisel finansal davranışta ilkelerin tartışılması: akılcılık, dürüstlük, saydamlık.

 

Daha fazla bilgi edinmek için www.paramiyonetebiliyorum.net

Elevated view of crumpled American dollar bills in rubbish bin

 

Sizde paramın nereye gittiğini bilmiyorum diyorsanız projeye bir göz atın derim. Henüz küçük girişimciler, hayata yeni atılanlar, sermayesini büyütmek isteyenler, kişisel veya aile bütçesini kontrol etmek ve daha verimli kullanmak isteyen tüm kadınlarımız için küçük ama sağlam, ulaşılması kolay bir adım olacağını düşünüyorum. Esen kalın dostlar!

Gülşah Satun

Gülşah Satun, Ankara Üniversitesi'nde sosyoloji bölümü öğrencisi. Sıradanlığa, kalıplara, önyargılara ve sorgulamayan akla düşman, varoluşa hayran... Ankara'nın bozkırına "sosyolog olcam ben" deyip gelmiş hatun kişisi. Sosyolog olcam derken düşe kalka gittiği yolda bizimle karşılaştı ve Kadınım Mutluyum deyip bu mutluluğunu diğer kadınlarla da paylaşmak için yol arkadaşımız oldu. Toplumlu, kalıplı, ataerkilli, femisitli bi' şeyler demek isterseniz, aslında herhangi bir şey söylemek isterseniz [email protected]'dan ulaşabilirsiniz.

No Comments Yet

Leave a Reply